DIENSTE:

SONDAE: 09:00 EN 18:30

WOENSDAE (BIDUUR): 19:00

GEMEENTE NUUS

WelKOM

Die Evangelies-Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika is 'n lewenskragtige evangeliese kerk wat op 'n Gereformeerde grondslag berus. Die Kerk is gefundeer op die Heilige Skrif, die onfeilbare Woord van God. Die leer wat die Kerk, op grond van Gods Woord bely, is Evangelies-Gereformeerd en dit word uitgedruk in sy evangeliese belydenis en ook die Gereformeerde belydenisskrifte, naamlik die drie formuliere van Enigheid en die Evangeliese Belydenis.

 

Vir enige inligting rakende die Covid-19 uitbraak, wat ons as gemeente raak, kliek asb. hier

wat verkondig ons:

1

 verlossing & redding

Die verlossing en redding van verlore sondaars (Efes. 1:7)   en dat ‘n mens in hierdie lewe sekerheid van saligheid  kan bekom.
 (1 Joh. 5:13)

2

Vervulling me t die heilige gees

Die vervulling met die Heilige Gees (Efes. 5:18) en die noodsaaklikheid van heiligmaking wat die wil van God is vir sy kinders (1 Thes. 4:7,8)

3

die wederkoms

Die persoonlike wederkoms van Jesus Christus voor die duisendjarige vrederyk. 
(1 Thes. 4:16,17 ; Open. 19:20)

4

goddelike genesing

Die genesing van die kranke liggaam, wat impliseer dat God vandag nog siekes  genees op grond van die versoening van Jesus Christus. (Matt. 8:17,18)

BOODSKAPPE

Vir 'n groter verskeidenheid van boodskappe, besoek gerus WebWoord.

Centurion-gemeente se vorige preke is hier.

9 Januarie 2022: P.K. Pierre Louw

9 Januarie 2022: P.K. Pierre Louw

9 Januarie 2022: P.K. Pierre Louw

9 Januarie 2022: P.K. Pierre Louw

Ons hanteer tans die boek van Exodus in ons Biduur geleenthede. Kliek gerus hier vir meer inligting.

Afkondigings

Verjaarsdae

Voorbidding

Komende
Aktiwiteite

 

Barmhartigheid

Hemelbrood

bediening

Hartlik welkom aan elke lidmaat, besoeker, vriend en luisteraar wat teenwoordig is en ingeskakel het om na God se Woord te luister. Mag die Here u elkeen seën.

 

Laat ons elke geleentheid gryp om deel te neem aan die eredienste; hetsy deur persoonlike bywoning, Fb en Webwoord uitsendings en/of dmv die Mp3 formaat wat per “whatsapp” versend word.

 

Welkom terug aan al ons Sondagskool maats en personeel. Dit is ons bede dat u elkeen in Christus verfris is en saam met ons uitsien om vanjaar Jesus se Naam groot te maak!

 

 

 

Gedagte vir die week:

“Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U.” — Ps 143:8

Anya Botes — 16 Januarie

Helen Badenhorst — 16 Januarie

Alta Foonk — 16 Januarie

Marguerite Schwarzer — 16 Januarie

Nicolene Wessels — 17 Januarie

Awie Coetzee — 18 Januarie

Joey Erasmus — 18 Januarie

Bianca Niemand — 19 Januarie

Teresa Scharnick — 19 Januarie

Marlie Coetzee — 19 Januarie

Herman Strydom — 21 Januarie

Barend Fourie — 22 Januarie

 

Siekes: Ds Martin Smit, Johnny Foonk, JD Pretorius, Christine Marais, Me Lucinda Louw (Sasolburg), Suzy Hough, Dolly Bosch, Kobus en Marna Botes, Marolda vd Spuy, Theo Botha en Lukas Naudé.

 

Evangelisasie aksies: Aksie 1.8, Jews for Jesus, Geopende Deure, Transwêreldradio, Die Gideons, AEB, Sending Sonder Grense, Bybelgenootskap.

 

Sending predikers: di. Jannie Coetzer, Johan Boshoff, Fred de Waal, Barnie Olivier, Phillip Jacobus, Ds Andries en Sunette Schwartz, Broer Paul Kuhn.

 

Werksaamhede van die gemeente: Kerkraad, CVV, Jeug, Barmhartigheid, Evangelisasie, Sangkommisie, Sending, Silwerjeug, Sondagskool en Graaff-Reinet gemeente, redding van siele.

 

Gebedstyd: Ons vra u elkeen se ernstige voorbidding vir:

• Die duisende mense in ons land wat siek is;

• Die personeel by hospitale/klinieke;

• SA se ekonomie;

• Ons Universiteite, skole en kinders;

• Ons Kerke – veral ons eie EG Kerk en Gemeente!

• Ons beroepe, inkomste en voortbestaan.

NET GOD KAN HIERDIE TOESTAND IN SA VERANDER!

 

Ander: Barmhartigheidswerk in die gemeente.

16-19 Januarie – Ds. Gerrie te EG Kerk Middelburg besig met Verootmoedigingsdienste

 

19 Januarie – Biduur om 19:00

 

20 Januarie – Biduur om 19:00

 

23 Januarie – Verootmoedigingsdienste begin to 26 Januarie

                              CVV vergadering na die oggenddiens

                              Kerkraadsvoorstelling tydens die aanddiens

 

Neem asseblief kennis dat die kalenders vir 2022 gratis beskikbaar is by die klankkamer. Neem gerus een kalender per gesin.

Die volgende kerkraadslede kan gekontak word in verband met barmhartigheid:

 

 

Diaken: Ruan Bester – 071 130 8550‬, bester03@gmail.com

Ouderling: Jaco de Bruin – 082 920 5949, jaco@debruin.co.za

 

Enige navrae en versoeke kan aan hierdie persone gerig word en dit sal met die grootste moontlike vertroulikheid hanteer word. U wyksouderling kan U ook help sou U dit verkies.

 

Handelinge 6 :1 – 7

Alle dienste word opgeneem en kan bestel word by die klankkamer na die diens.

 

 

Alle dienste word ook lewendig via die internet uitgesaai: http://www.webwoord.co.za

 

Volg die stappe op die skerm om in te skakel tydens diens tye.

 

 

Daar is ook 'n toepassing vir selfone beskikbaar op IOS App store en Android Playstore, sleutel die soekterm "Webwoord" in en installeer op u foon om baie maklik te kan inskakel op die dienste.

lidmaat en besoeker inligting

Ons streef daarna om ons registers op datum te hou. Kliek asb. hier om die vorm te voltooi sodat ons u nuutste inligting op rekord het.  Ons huidige wyksindeling is hier beskikbaar

Offergawe

Dank aan elkeen vir u getroue  bydraes.

 

Vir direkte EFT inbetalings:

ABSA BANK (CENTURION)

Evangelies-Gereformeerde Kerk

Rekening nommer: 101 850 3596

Tak kode (Universiële kode):  632 005

Besoek ons

Gloverlaan 264A

Lyttelton

Centurion

Gauteng

Suid-Afrika

Epos

gavandalen62@gmail.com

Ds. Gerrie van Dalen

© EGK Centurion • Januarie 2021